Hoezo toegankelijk?

Wist u dat zo'n 25 procent van de internetgebruikers een beperking heeft? Dat kan een zintuiglijke beperking zijn (slechtziend, blind, doof), een lichamelijke/motorische (niet in staat een muis en/of toetsenbord te gebruiken), of een cognitieve/geestelijke (dyslexie, concentratiestoornis). Waarom is het belangrijk om met deze groep rekening te houden?

Heel simpel: als u dat niet doet, laat u 25 procent van uw potentiële doelgroep links liggen. Dat wilt u niet.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als u maatschappelijk verantwoord onderneemt, moet u dan niet zorgen dat iemand met beperkingen niet buitengesloten wordt van hetgeen u aanbiedt? Ja toch?

Vindbaarheid

De bekendste blinde, dove en motorisch beperkte bezoekers van uw website zijn... de zoekmachines. Daarom: een toegankelijke site is een vindbare site. Als dat geen goed argument is..

Laat Grimm.nl het u een keer uitleggen. Wees toegankelijk!

Contactformulier

Neem contact op met Grimm.nl
Contactgegevens
Uw bericht