Meer projecten

Andere projecten die door Grimm.nl zijn uitgevoerd:

J. Kersten BV

2002-2011

Diverse projecten, waaronder een grote intranet-applicatie (meerdere releases over de jaren heen), en het ontwikkelen van de huidige versie van de website.

Cordaid

2009

Het doorlichten van de huidige Cordaid internetsites op technische fouten en verouderde content, schrijven van een plan van aanpak voor de opzet van een nieuw intranet voor Cordaid.

Ministerie van VROM

2006-2008

Doorontwikkelen van de website, realiseren van actie- en campagnepagina's, optimalisatie t.b.v. toegankelijkheid en Webrichtlijnen. Website is in 2009 opgegaan in rijksoverheid.nl.

Vrije Universiteit

2005-2006

Realiseren nieuwe vormgeving van de afdelingswebsites van de Faculteit Exacte Wetenschappen, opschonen oude content, geven van workshops voor redacteuren.

Boekel De Nerée

2001-2009

Realiseren diverse releases van de corporate website, bouwen Content Management Systeem.

KLM

2002

E-learning module voor intranet-gebruikers.

Canal+

2000-2001

Ontwikkelen eerste website van Canal+ Nederland.

Contactformulier

Neem contact op met Grimm.nl
Contactgegevens
Uw bericht