Grimm.nl als je het meteen goed wil doen

Activiteiten

If you don't have time to do it right, when will you have time to do it over?

John Wooden

Wat de amerikaanse basketballcoach hiermee wilde zeggen is: je kan beter wat meer tijd besteden aan iets direct goed doen, want je bent veel meer tijd kwijt als je het eerst verkeerd doet. Dat laatste gebeurt nog veel te vaak bij grote (web-)projecten.

Grimm.nl is Hans Grimm, directeur/eigenaar van Grimm.nl BV. Hans is een bevlogen webbouwer met ruim 20 jaar ervaring op met name grote projecten. Hij hanteert en propageert schone ontwikkelmethodieken, die zorgen voor zo min mogelijk problemen, en een optimale aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid.

beeldscherm met code-editor
De schone werkplaats :)

Ontwikkeling

Schoon, onderhoudbaar, uitbreidbaar, toegankelijk en zo simpel mogelijk; dat zijn de kenmerken van door Grimm.nl opgeleverde webprojecten. Geen onnodige libraries, frameworks en opgeblazen backend-systemen, alleen wat je nodig hebt. Er wordt ontwikkeld met de gedachte dat er ooit iemand anders mee door moet kunnen.

Advies

Is je site toegankelijk, oftewel bruikbaar voor iedereen, ongeacht beperkingen? Zo nee, wat kan je daaraan doen? Zijn er (potentiële) problemen met de front-end code die in een later stadium tijd en geld kunnen gaan kosten? Zijn er problemen met performance (snelheid van de site)? Allemaal zaken waar Grimm.nl advies kan geven, en helpen waar nodig.

Training

Ontwikkelaars zijn in principe altijd heel goed in één ding; de andere zaken kunnen ze wel, maar doorgaans niet goed genoeg. Als er kennis ontbreekt op het vlak van front-end, dan kan Grimm.nl je mensen trainen in HTML, CSS en toegankelijkheid.

3 boeken: Universal Principles of Design, Clean Code en Inclusive Design Patterns
Verplicht leesvoer

Wat nog meer?

Artikelen op LinkedIn

Voor opdrachtgevers

Grimm.nl BV is een Declarabele Uren BV (DUBV) volgens het Uniforce concept. Daarom lopen opdrachtgevers geen enkel risico onder de Wet DBA.

Projecten